Facebook Instagram Twitter
Domluvit konzultaci

Luboš Tranta

Terapeut TČM


Dlouhá léta sbírá svoje zkušenosti a znalosti na poli tradiční čínské medicíny. Svoji profesní dráhu začínal jako masér a terapeut, kde uplatnil nadšení pro práci s lidmi, dokonalou znalost fyziognomie a celoživotní nadšení pro zdraví, harmonii a soulad těla a duše.

Jeho přirozená touha po vzdělání, které si neustále doplňuje, ho před mnoha lety zavedla ke studiu TČM. Úspěšně dokončil studium a získal magisterský titul na prestižní Westminsterské univerzitě v Londýně. Zde vystudoval akupunkturu podle pěti prvků a také tradiční fytoterapii.

S Lubošem se můžeme setkat v rámci jeho stálého pracoviště v Anglii, ale vzhledem k jeho rodným kořenům se rád a pravidelně vrací do Čech, dnes již zejména jako lektor a školitel. Jeho pravidelné kurzy jsou velmi úspěšné a vyhledávané mezi odborníky i mezi studenty TČM.

Ve své profesní orientaci dodržuje a ctí zásady, kterými jsou mimo jiné neustálá dynamická rovnováha těla a mysli, zohlednění psychického stavu klienta, specifický přístup k hodnocení stavu pacienta, od toho se pak následně odvíjí celý terapeutický přístup. Vždy zohledňuje tzv. holistický přístup, tzn. praktický, soucitný a od základů, tím pomáhá svým pacientům k dosažení celkového zdraví a kondice

Specializace:

·   vynikající výsledky při léčbě dětí

·   akupunktura podle pěti prvků

·   léčba muskuloskeletální bolesti

·   akupunktura obličeje

·   zdraví a harmonie ženského organismu


Zpět
EN