Facebook Instagram Twitter
Domluvit konzultaci
obrazek

Mohlo by vás zajímat ...

obrazek

Jaký je rozdíl mezi čínskou a západní medicínou

Současná doba přináší do života stále více stresu a také přibývajících zdravotních i psychických problémů pro člověka a lidstvo samotné. Mnoho lidí marně hledá pomoc u klasické západní medicíny, a tak se stále více obrací k alternativním metodám. Tradiční čínská medicína (TČM), o které víme již více než 3 000 let, se zabývá léčením příčiny, a nikoliv jen důsledku. TČM vychází z principu celostního pohledu na život a zdraví jedince i celé společnosti. Připusťme si skvělou myšlenku, že pokud se bude společnost skládat ze zdravých jedinců, bude zdravá i celá společnost.

Alternativní postupy a léčebné metody souvisí s jiným přístupem k osobnosti člověka, a to především nejdříve k jeho vnitřním energiím, k jeho duchu. Všichni známe rčení „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Pojďme tuto moudrost obrátit, a to tak, že zdravý duch podporuje zdravé tělo. Jako má každá mince dvě strany, tak není možné se dívat na svět a ani na člověka pouze z jednoho úhlu pohledu. Vše souvisí s tím, že podle východních moudrostí a poznatků, a především podle vesmírných zákonů, kterými se východní moudrost řídí a které dnes již kvantová fyzika potvrzuje, nejdříve byl duch a potom hmota. Proto příčina všech zdravotních problémů pochází z našeho nitra. Toto platí i pro společnost a celou planetu. Podívejme se na dnešní svět, zdá se, že je skutečně nemocný a příčina je v nás lidech. My všichni svým myšlením tvoříme svoji vlastní, skupinovou, národní a celosvětovou realitu. Myšlenka je energie a podle vesmírných zákonů příčiny a následku vytváříme realitu dnešního světa chaosu, nenávisti, zloby apod. Lidé se honí za majetky, za slávou, které jsou pomíjivé a nemají žádnou lidskou hodnotu. Dnes jsou, zítra nejsou. Pokud je cílem člověka hromadit majetek (hmotu), má jen hmotné cíle a ideály, chce stále více a více, tak tím trpí nejen on, ale i celá planeta a vzniká nerovnováha a díky tomu nemoc. Je-li rovnováha, nemůže se nemoc projevit.

Myšlenka nastolit rovnováhu je, dalo by se říci, ideou východních nauk, a tedy i tradiční čínské medicíny a léčitelství. Naštěstí si lidé stále více uvědomují potřebu něco změnit ve svém životě, a to lze docílit především změnou myšlení. Ta změna musí přijít zevnitř – z ducha. Zapojit lásku k sobě, odpouštět především sobě svoje chyby, následně druhým, kteří nám ublížili. Očistit se především vnitřně. Potom máme možnost se začít uzdravovat a být šťastnější.

Alternativní léčebné postupy nám mohou pomoci k harmonii našeho těla s duchem, a tím i zbavení se zdravotních problémů jakéhokoliv druhu.

Přijďte si s námi popovídat a my vám pomůžeme najít řešení
Tým China Care je vám plně a ochotně k dispozici

EN