Facebook Instagram Twitter
Domluvit konzultaci

Zavřít

Přihlášení přoběhlo úspěšně!

Děkujeme, že jste se přihlásili k odběru novinek a zajímavých informací!
Nebojte, váš e-mail bude u nás v bezpečí

China Care

>

Články

>

Ať přiletí čáp! Čínská medicína a neplodnost

Ať přiletí čáp! Čínská medicína a neplodnost

S poruchou plodnosti u žen i mužů se odborníci setkávají velmi často. V současné době se udává, že cca 20% párů v ČR je neplodných. Z 40% má problémy muž, z 40% žena, u 20% jde o kombinaci problémů obou partnerů. Jak se na problémy reprodukce dívá tradiční čínská medicína a jaké nabízí možnosti terapie?

Čínská medicína se na pacienta dívá „svýma očima“ a její nespornou výhodou je, že vnímá individuální problémy každého jedince. U problémů s početím je navíc ve většině případů nutné pracovat i s psychikou a tu umí čínská medicína povzbudit stejně dobře jako fyzický stav.


Jak začít s terapií?

Základem je najít certifikovaného terapeuta, který udělá diagnostiku. Jde o podrobný rozhovor o potížích s plodností (ať už u muže nebo u ženy), terapeuta bude zajímat i celkový zdravotní stav a nakonec bude následovat diagnostika z jazyka a pulzu. S terapeutem si musíte „sednout“, aby spolupráce byla úspěšná. Dobrý terapeut Vás nebude odrazovat od probíhající léčby moderní medicínou ani od farmakoterapie (braní léků). Naopak současnou nebo očekávanou léčbu může vhodně doplnit a podpořit organizmus, aby vše šlo jako po drátkách. Pacienti si často myslí, že je vhodné se buď léčit u lékaře, anebo vyhledat alternativní terapii, ale to je omyl. Oba směry lze kombinovat a čínská medicína disponuje silnými prostředky, jak pomoci při stávající nebo plánované léčbě.


Když miminko nepřichází

Obecně se problémy s otěhotněním dají rozdělit na dva typy. V první skupině jsou páry po kompletních vyšetřeních označeny za „zdravé“, ačkoliv se stále nedaří počít. V tomto případě může terapie čínskou medicínou přinést výborné výsledky a stává se hlavním směrem léčby. Do druhé skupiny spadají žena či muž/oba s nějakým funkčním problémem reprodukčního systému, který souběžně řeší s lékaři, a zde může čínská medicína podpořit probíhající léčbu či ulevit od nežádoucích účinků.


Nadbytek či nedostatek?

Čínská medicína je systém založený na harmonii pěti elementů (dřevo/játra, oheň/srdce, země/slezina, kov/plíce, voda/ledviny). Oslabení jednoho orgánu kaskádovitě postihne ty další a celý systém se dostává do stavu disbalance. To je to, čemu praktici TCM říkají stav nedostatku (potřebné substance) či nadbytku (patologické substance). Úvodní diagnostika poskytne informace o tom, kde konkrétně se v těle nachází nerovnováha, a od toho se odvíjí následný postup terapie. Převážná klientela je z řad žen, ale čínská medicína nezapomíná ani na muže, u kterých se po diagnostice aplikují stejné principy léčby. 


Při řešení neplodnosti se nejčastěji setkáme s nedostatkem ledvin, a to Yin či Yang, a s nedostatkem krve (nejde o krev tak, jak ji známe, ale o symbol). Nedostatečný Yin ledvin se projevuje zejména prodlouženým cyklem (menstruace přichází po 31 dnech a více), projevy horka a nočním pocením. Je-li v nedostatku více Yang ledvin, bude přítomna zimomřivost, zkrácený cyklus (menstruace přichází po 25 dnech či dříve), časté močení, pobolívání v bedrech a kolenou. Nedostatek krve se projeví prodloužením cyklu a malým množstvím menstruační krve, suchou pokožkou, bledostí, padáním vlasů či poruchami spánku. Bude-li přítomen syndrom nadbytku, pravděpodobně se setkáme s blokádou krve, vlhkostí a stagnací Qi jater. Blokáda krve se projevuje píchavou menstruační bolestí, jsou přítomny sraženiny, krev má nafialovělý odstín, menstruační cyklus může být opožděný. Nadbytečná vlhkost klinicky obnáší slabou menstruaci, hlen v menstruační krvi, celkovou zahleněnost, pocit „knedlíku“ v krku a další. A jakmile je přítomná podrážděnost, premenstruační syndrom spojený s emočními výkyvy, budeme rovnou přemýšlet o stagnaci Qi jater, která se takto typicky projevuje. Cyklus je v tomto případě většinou nepravidelný a můžeme sledovat i pnutí v prsou před menstruací.


Metody tradiční čínské medicíny

V praxi se málokdy setkáme s jasně ohraničeným syndromem. Klinické projevy jsou většinou kombinované a syndromů je přítomno více. O to důležitější je kvalitní diagnostika, která je předpokladem pro úspěšnou terapii. Ta se stanoví individuálně podle potřeb pacienta. Většinou se jedná o pití čínských bylinných čajů, i když čaj není úplně vhodné slovo vzhledem k opravdu specifické chuti. Bylinné směsi jsou sestaveny na míru každého pacienta a zohledňují i případné další zdravotní problémy. V tom je velká síla tradiční čínské medicíny. Kromě zmíněné fytoterapie se může přikročit i ke stimulaci akupunkturních bodů. Kromě klasického přístupu, kdy terapeut sestaví individuální sestavu bodů, je možné využít i například systému mimořádných drah, který má při problémech s neplodností velké úspěchy. V případě, že potřebujeme pracovat zejména s psychikou, je velmi vhodné aplikovat i systém podle pěti elementů, kdy určíme konstituční element pacienta a podle toho vybereme skupiny akupunkturních bodů. Kromě hlavních uvedených postupů, je klient vyzván i k aktivní spolupráci, a to zejména na poli výživy. Dietologická opatření mohou výrazně urychlit průběh terapie a navíc se klienti většinou cítí lépe. Většinou se nejedná o výrazné zásahy do životosprávy, ale spíše o jemné, ale smysluplné úpravy tak, aby byl klient schopen je zařadit do svého běžného denního režimu. Kromě úpravy stravy může klient využít i dalšího pilíře čínské medicíny, a to energetického cvičení Qi Gong. Cviky nejsou náročné a každý školený praktik je rád klienta naučí. Při řešení neplodnosti se často využívá i techniky moxování, kdy se speciálním pelyňkovým doutníkem zahřívají akupunkturní body. Metoda je vhodná hlavně při nedostatku Yang ledvin a navíc je relaxační a velmi příjemná.


Tradiční čínská medicína umí řešit problémy s plodností velmi dobře. Ať už funguje jako hlavní prostředek terapie nebo je v pomocné roli a doplňuje moderní léčbu, vždy je pro pacienta přínosem. Důležitý je dialog s terapeutem, správná diagnostika a spolupráce ze strany klienta.


Jana Škrletová

Terapeutka China Care


Líbil se vám tento článek? Sdílejte ho se svými přáteli

Další články

Aktuality a články
zdarma do Vaší schránky? Přihlašte se k odběru newsletteru!

EN